Teamarbete avgörande i situationer där patienter och medarbetare kan skadas

Händelser där patienter och personal skadas väcker starka negativa känslor hos vårdens medarbetare. Ett bra teamarbete har betydelse för patientsäkerheten och tillit till chef och kollegor är avgörande i kritiska situationer. Det visar ny forskning om hälso- och sjukvårdens arbetsmiljö, genomförd av forskare från Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Örebro län.
Läs mer