TreeWell vidare i tävlingen "Skraknästet"

TreeWell vidare i tävlingen "Skraknästet"
Skraknästet är en affärsidé- & entreprenörstävling i regionen “Rosland” (Åland, Roslagen, Norra Stockholm och Åboland)

TreeWell har gått vidare till den första presentationen inför jury i tävlingen “Skraknästet“.

Skraknästet är en affärsidé- & entreprenörstävling i regionen “Rosland” (Åland, Roslagen, Norra Stockholm och Åboland). Tävlingen arrangeras för att uppmärksamma möjligheterna för tillväxt i “Rosland” samt uppmuntra till samverkan i regionen.

– Vi har anmält oss i kategori 1, “Affärsidéer för startup-företag med tillväxtpotential” med Treewell Biologisk Avloppsrening AB som är ett nystartat bolag i Roslagen med en innovativ lösning för biologisk avloppsrening och särskilt lämpad för känsliga områden så som Skärgården. berättar Carina Gustavsson, delägare på TreeWell.

Totalt var det 14 tävlingsbidrag i kategorin för startups (6 bidrag i kategorin för befintliga bolag) till Skraknästet 2017.

TreeWell är utvalda tillsammans med 5 andra bidrag till den första presentationen inför jury.

– I kategorin för startups hamnade två bidrag på samma antal röster i urvalet vilket gör att det blir totalt 6 bidrag som går vidare till första jurypresentation den 9 februari, 3 av dessa går vidare till finalen på Åland den 18 mars berättar Therese Ling på Ålands Näringsliv som arrangerar Skraknästet tillsammans med Roslandsminglet.

Tävlingen arrangeras för sjätte gången 2016/2017 och är numera indelad i två kategorier – en för startups och en för företag med tillväxtambitioner. Företagen bör ha sina rötter i eller vara verksamma i regionen ”Rosland”.

Idén till entreprenörstävlingen Skraknästet kom från Ålands Landskapsregering och dåvarande näringsminister Fredrik Karlström. Tävlingen arrangerades första gången år 2011.


TreeWell är en innovativ och modern biologisk vattenrening. Systemet är nominerat till International Water Summit 2017 som 1 av 10 världsinnovationer inom hållbar vattenrening.