UR storsatsar på kunskap om våld i ungas nära parrelationer

Våld i nära relationer förekommer inte bara bland vuxna. Det händer även bland unga. Det handlar om sådant som inte hör hemma i en kärleksrelation – kontrollerande svartsjuka, tjatssex, hot och rädsla. Med start i maj gör UR en storsatsning för att ge ungdomar, unga vuxna, föräldrar och skolpersonal kunskap som ska hjälpa att förebygga våld och se de tidiga tecknen på en osund eller destruktiv.
Läs mer