Utvecklingen i hälso- och sjukvården oroar yngre läkare – nu höjer de sin röst och lanserar åsiktsprogram

SLS KUF lanserar åsiktsprogram som beskriver centrala områden för en god hälso- och sjukvård ur ett yngre läkarperspektiv. Programmet lyfter vikten av en modern läkarutbildning, möjligheten att forska som läkarstudent, arbetet för att bidra till bästa möjliga hälsa för alla, samt principer för sjukvårdens styrning som stödjer läkares möjlighet att arbeta enligt de etiska principerna.
Läs mer