Valberedningens förslag till styrelseledamöter m. m. i Surgical Science Sweden AB

Härmed följer pressmeddelande från Surgical Science AB där valberedningen meddelar bolagets beslut inför årsstämman.
Läs mer