Vården en bransch i förändring – coronapandemin snabbar på utvecklingen

​Coronapandemin har skyndat på förändringstakten och ställer nya krav på en bättre och säkrare vård. Välfärdsteknik kan frigöra tid hos hårt belastad vårdpersonal och därigenom främja en mer kvalitativ vård, men för det saknas i dagsläget arbetskraft och kompetens. Yrkeshögskolan har därför en viktig roll för att snabbt få fram den specialisering och kompetenshöjning som vårdyrket behöver.
Läs mer