Världsledande forskare inom trombosforskning till Svenska Läkaresällskapet

Världsledande forskare inom trombosforskning till Svenska Läkaresällskapet

Världsledande forskare och läkare inom trombosforskning och behandling av trombospatienter kommer
den 17-18 november till Stockholm för ett tvådagars Berzeliussymposium på Svenska Läkaresällskapet.

– Vi kommer att presentera nya rön och det senaste inom grundforskning samt kliniska studier vid mötet, säger Md. Shahidul Islam, Karolinska Institutet, ordförande i organisationskommittén. De inbjudna föreläsarna, världsledande forskare inom sina respektive områden, kommer att redogöra för handfasta evidens- eller erfarenhetsbaserade råd om beslutsprocesser när det gäller diagnostik och behandling av trombos.

Vid mötet diskuteras olika aspekter av trombos och embolisjukdomar inklusive avancerade behandlingsmetoder för att förebygga trombos vid förmaksflimmer, avancerad behandling av stroke, nya metoder för diagnostik av lungemboli, avancerade strategier för att handlägga lungemboli-patienter, trombos i kärl i hjärna, trombos vid hjärntumör, trombos vid intensivvård, trombos hos barn samt komplikationer av trombos och trombos vid cancer.

Den internationella konferensen “Thrombosis and Embolism” hålls på Svenska Läkaresällskapet den 17-18 november 2016.


Världsledande forskare föreläser
Sam Schulman, McMaster University, Canada
Paolo Prandoni, University of Padova, Italy
Wade S.Smith, University of California, USA
Christopher Kabrhel, Harvard Medical School, USA
Jonathan Coutinho, University of Amsterdam, the Netherlands
Bengt Zöller, Lunds universitet
Thomas Renné, Karolinska Institutet


Nyheter ur programmet
– Vad har vi lärt oss om ärftlighet av trombossjukdomar från ”Genome-wide association
  studies och single nucleotide polymorphisms?”
– Nyttan av ”Three-dimensional single photon emission computed tomography” (V/Q SPECT) 
  in lungemboli diagnostic
– Nya strategier för poliklinisk behandling och uppföljning av lungemboli-patienter.
– Kliniska algoritmer och strategier för behandling av högrisk lungemboli-patienter
– Trombosprofylax vid hjärnkirurgi och hjärntumör
– Strategier för att upptäcka bakomliggande cancer vid trombossjukdomar
– Senaste metaanalys och ”international guidelines”
– ”First-line”-behandling av trombossjukdomar med NOAK och duration av behandling med 
   blodförtunnande läkemedel vid olika trombossjukdomar
– Strategier för att handlägga blödningskomplikationer vid behandling med NOAK

Mer information
Kontakta organisationskommitténs ordförande Shahid Islam, Karolinska Institutet, shahidul.islam@ki.se, för mer information.

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se