Värmekamera – Upptäck förhöjd kroppstemperatur!

Som ett hjälpmedel för att bromsa smittspridning av virus, t ex Coronaviruset (COVID-19) lanserar Gate Security kameror som läser av människors kroppstemperatur på distans, för att i ett tidigt skede kunna upptäcka om nån har en högre kroppstemperatur än normalt.

Värmekameror är speciellt användbart vid entréer till sjukhus, äldreboenden samt företag som snabbt behöver kontrollera inpasserande.
Läs mer