Västerbotten först i världen med ny teknik vid operation av bukspottskörteln

Kirurger från Region Västerbotten var först i världen med att använda ett nytt instrument vid operation av bukspottskörteln. Urban Arnelo, docent, överläkare och verksamhetschef på Kirurgcentrum genomförde operationen och har varit delaktig i framtagandet av den nya tekniken.
Läs mer