Västra Götalandsregionen skriver femårsavtal med Internetstiftelsen om identitets- och behörighetsfederationen Sambi

Identitets- och behörighetsfederationen Sambi, som drivs av Internetstiftelsen, kommer att vara lösningen för säker och enkel inloggning till Västra Götalandsregionens journalsystem Millenium.
Läs mer